Odwaga jest niewidoczna. Odwagi nie można dotknąć. Zobaczyć można jej skutek, ale nie samą w sobie.
To w moim odczuciu dziś jedna z najważniejszych kompetencji miękkich.
Bez odwagi niewiele może się wydarzyć.
Życie bez odwagi to stagnacja.
Biznes bez odwagi nie wytrzyma konkurencji.
O odwadze na wielu poziomach Jan Paweł Tomaszewski

Trenuj odwagę, bo nie znasz dnia ani godziny, kiedy przyjdzie Ci jej użyć.
JPT